Antalet resenärer ombord begränsas

UPPDATERAD VERSION: I dagsläget får endast hälften av sittplatserna ombord på tåg som kör längre än 15 mil vara bokningsbara. Det gäller resor till och med den 14 augusti

På flera av regionaltågen i Mälardalen som kör längre än 15 mil, inklusive Mälartåg, går det inte att boka plats och många reser med periodkort. I tidtabellen på sj.se och i Sjs app är alla regionaltågsavgångar i rusningstid markerade med gult, så du kan planera din resa, bidra till att trängsel inte uppstår ombord och att beläggningen inte överskrider 50 procent.

Regeringsbeslutet är en åtgärd med stöd av den nya pandemilagen för att förhindra smittspridning av covid-19.

I regeringens plan för avveckling av restriktioner till följd av pandemin beräknas begränsningarna i den långväga kollektivtrafiken att kunna tas bort den 15 juli (steg 3),  men det förutsätter låg smittspridning och att belastningen på sjukvården fortsätter att minska. Vi återkommer med uppdaterad information.

Uppdaterad 31 maj 2021.