Antalet resenärer ombord begränsas

Mellan den 14 februari och den 31 maj har regeringen beslutat att endast hälften av sittplatserna ombord på tåg som kör längre än 15 mil får vara bokningsbara.

På flera av regionaltågen i Mälardalen som kör längre än 15 mil, inklusive Mälartåg, går det inte att boka plats och många reser med periodkort. I tidtabellen på sj.se och i Sjs app är alla regionaltågsavgångar i rusningstid markerade med gult, så du kan planera din resa, bidra till att trängsel inte uppstår ombord och att beläggningen inte överskrider 50 procent. Mer information kommer att läggas ut löpande om hur beslutet kommer att påverka regionaltågen där du kan resa utan platsbokning.

Regeringsbeslutet är en åtgärd med stöd av den nya pandemilagen för att förhindra smittspridning av covid-19.