Att resa med cykel på Mälartåg

Du kan ta med dig din cykel ombord på Mälartåg. Det finns plats för upp till sex cyklar i varje tågsätt. Du betalar inget extra, och platsen går inte att reservera.

Mälartåg trafikerar just nu sträckorna Örebro-Eskilstuna-Stockholm och Hallsberg-Katrineholm-Stockholm med mellanliggande stationer, se karta här. Sök och köp din resa med Mälartåg på sj.se

Du fäster din cykel med hållare på anvisad plats i Flexvagnen. Skulle det vara trångt ombord på tåget får du vänta till nästa avgång om cykeln ska med. Det är alltid tågvärden som avgör om det finns plats för cykeln, och bedömningen görs utifrån utrymme och säkerhet. Det innebär att det aldrig finns en garanterad plats för din cykel.

Du ansvarar själv för att cykeln kommer på och av tåget. Ha uppsikt över cykeln under hela resan så att den inte skadar eller smutsar ner någon eller något. Var särskilt uppmärksam vid på- och avstigning då det kan vara trångt. Det är du som kund som ersätter eventuell nedsmutsning på medresenär eller skador som kan uppstå.

Det är inte tillåtet att ta med cykelkärra/vagn, tandemcykel eller varucykel.

El-scooter/el-moped (finns både som 3- och 4-hjulingar) räknas som fordon och är inte tillåtna att ta med ombord. Våra tåg är inte anpassade för dessa fordon på grund av bland annat dålig svängradie. Säkerhetsaspekten är ytterligare en orsak till varför de inte är tillåtna ombord. Elrullstol/permobil är dock tillåtet att ta med ombord på tåget om den uppfyller kraven för måttet B70xL120.

En passagerare låser fast sin cykel vid en cykelplats på tåget

Att tänka på när du tar din cykel till och från tåget

Det är roligt att du reser med cykel men för att det ska bli enkelt att ta den till och från tåget är det några viktiga saker du måste tänka på för att det ska bli så smidigt som möjligt.

– Det är inte tillåtet att ta cykeln genom stationshusen, den måste ledas runt stationshusen alternativt ta hänvisad väg för stationerna Stockholms Centralstation, Västerås Centralstation och Södertälje Syd, se mer info nedan.

– Det är förbjudet att cykla på perrongerna.

– Det är förbjudet att parkera sin cykel på perrongen, den måste parkeras på anvisade platser.

– Du får inte ta cykeln i rulltrappor.

– Visa hänsyn för andra resenärer och ta det försiktigt när du transporterar din cykel.

Stockholms Centralstation

På Stockholms Central är det inte tillåtet att medföra sin cykel genom stationsbyggnaden.

Det löser du enkelt genom att använda följande anvisade vägar:

– För ankomster och avgångar på spår 1-10 tar du vägen till och från plattformarna via utgång vid Arlanda Express entré vid Östra Järnvägsgatan/Vasaplan. Samtliga spår kan nås utan att passera genom stationshuset och här finns inga planskildheter.

– För ankomster och avgångar på spår 11-19 tar du dig via hiss som angör Klarabergsviadukten Nils Ericsons plan och vidare via gången som går under spåren mellan 11-19. Här finns planskildheter där trappor och hissar finns att tillgå. Följ skyltning mot spår 19.

 

 

Cykeln måste ledas oavsett var du befinner dig på stationen.
Använd gärna hiss eller trappor, men ej rulltrappor.

Västerås Centralstation

Då huvudentrén till plattformar går via en förbindelsegång som leder genom stationshuset där det inte är tillåtet att ta sin cykel måste du istället gå norr ut på perrongen och passera in/ut via en spårövergång med bommar.

Södertälje Syd

Här finns en hiss som du kan ta ner till gatuplanet.