Information om SJ 10-biljetter på Mälartåg

Fram till och med den 11 december 2021 är det SJ som har huvudansvaret för biljettförsäljning på de fyra Mälartågslinjerna, men redan i slutet på augusti har SJ valt att sluta sälja SJ 10-biljetter på dessa sträckor. Har du fler frågor om SJ 10-biljetter ber vi dig därför kontakta SJ Kundservice.

Från den 12 december 2021 tar regionerna i Stockholm-Mälardalen – Stockholm, Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro län och Östergötland – via Mälardalstrafik ett större ansvar för regionaltågstrafiken i Stockholm-Mälardalen. I en historisk och långsiktig satsning på regionaltågstrafiken kommer fler nya moderna tåg, fler avgångar och även ansvar för biljettförsäljning och kundtjänst. Vid denna tidpunkt kommer det finnas enkelbiljetter och periodbiljetter att köpa. Men parallellt pågår ett aktivt och lyhört arbete för att utveckla biljettsortimentet för Mälartåg och Movingo periodbiljett för att göra det än mer attraktivt att resa hållbart med tåg.

Senare i höst kommer mer information här på malartag.se och tidningen Movingo/Res i Mälardalen som finns i stolsfickorna på tågen.