Kundservice Stockholm C flyttar ut på stationen

SJ stänger sitt servicecenter på Stockholm Central från den 1 mars 2021. I stället flyttar kundvärdarna inom serviceverksamheten ut i stationsmiljön och på plattformarna.

Behovet av en fysisk plats på stationen har minskat avsevärt under senare år. I och med att covid-19-pandemin inneburit ett kraftigt minskat resande tidigarelägger SJ avvecklingen av sitt servicecenter i Stockholm. SJs kundvärdar finns i stället från den 1 mars tillgängliga ute på stationen och plattformarna. Där hjälper de till med guidning för köp i SJ biljettautomat, på sj.se eller SJs app. De hjälper också till med trafikinformation och information om kundernas rättigheter vid försenade och inställda resor och informerar resenärer på plattformar för att underlätta ombordstigning.

SJ Lounge på Stockholm Central finns kvar på samma plats som tidigare och är tillgänglig bland annat för dig med SJ Prio Svart nivå med Movingobiljett för dagen och Movingo + SJ 1 klass.

SJs kundvärdar finns på Stockholm C följande tider:
Måndag – fredag 06.00- 8.45
Söndag 9.30-18.45

SJ Lounge har öppet
Måndag – fredag 06.00-18.30
Söndag 10.00-18.30