Aktuellt

Aktuellt

Information om Coronaviruset

Mälardalstrafik följer noga utvecklingen och de riktlinjer som kommer från Folkhälsomyndigheten och andra ansvariga myndigheter.

Covid-19 pandemins påverkan på tågtrafiken – återgång till ordinarie trafik den 17 augusti

De senaste månaderna har tågtrafiken och resandet påverkats av den pågående pandemin vilket inneburit att trafikutbudet för regionaltågen har haft vissa reduceringar under våren och sommaren. Från och med den 17 augusti körs samtliga regionaltågslinjer i Mälardalen enligt ordinarie trafikutbud.

Du kan hålla dig informerad om vad som gäller för just ditt tåg här

Beläggning på regionaltågen
Liksom i lokaltrafiken så går det inte att boka en specifik sittplats på regionaltågen därför är det svårt att veta hur det ser ut med beläggningen från dag till dag. Vi vill att du som resenär ska vara medveten om att det kan innebära trängsel då vi inte kan garantera sittplats åt alla. Vi ber dig därför att undvika att resa regionalt i rusningstid om du har möjlighet och istället välja en tidigare eller senare avgång.
Se på vilka regionaltåg det vanligtvis reser många

Res inte om du känner dig sjuk och har minsta symptom. Det är fortsatt viktigt att hålla avstånd till dina medresenärer på perronger och ombord på tåget. Därför ber vi dig att respektera de markeringar som finns uppsatta ombord, undvika köbildning till toaletterna och att inte röra dig i tåget mer än nödvändigt.

SJ har även lagt ut generell information samt rekommendationer här

Återköp av Movingo periodbiljett

Tågtrafiken har anpassats med hänvisning till ovan. Vår ambition är att det ska göras på ett sådant sätt att förändringarna inte är av väsentlig betydelse för våra resenärer. Att arbetspendlingen fungerar är prioriterat.

Ordinarie regler för återköp av Movingo periodbiljett gäller.

För information om regler för enkelbiljetter hänvisar vi till sj.se

Generella råd från myndigheterna

 • Stanna hemma om du är sjuk.
 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
 • Använd handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
 • Hosta eller nys i armvecket.
 • Använd pappersnäsdukar om du behöver snyta dig.
 • Råd till dig som resenär
  • Håll avstånd
  • Undvik att resa i rusningstid
  • Du som tillhör riskgrupp – undvik att resa kollektivt överhuvudtaget

En del av Mälardalen

Mälardalen är stort och mångfacetterat. Det finns otroligt mycket att upptäcka och se. I våra tåg kan du få ta del av olika unika platser från vår region i konceptet En del av Mälardalen.

Varje tåg har sin unika plats som porträtteras av tre bilder. Vi har strävat efter att spegla en sann bild av Mälardalen. En inkluderande bild där alla kan identifiera sig. Upptäck Mälardalen ombord.

Fotograf Ulf Berglund

Ny tidtabell 15 december

Kollektivtrafiken byter tidtabell som vanligt i december och den nya tidtabellen börjar gälla söndagen den 15 december. Kom ihåg att göra en sökning på de nya avgångstiderna för att få information om de förändringar och justeringar som tidtabellen innehåller.

Sök din resa här

 

Region Express

På linjen Örebro-Eskilstuna-Stockholm införs Region Express.
En tur varje vardagsmorgon från Örebro C kl. 06.13. Tåget gör uppehåll i Arboga, Kungsör och ankommer Eskilstuna kl. 07.00. Därefter stannar tåget inte på mellanliggande stationer förrän ankomst till Stockholm Central kl. 07:47.

På eftermiddagen går en avgång från Stockholm kl. 16:13 direkt till Eskilstuna med ankomst kl. 16.59. Uppehåll görs därefter i Kungsör, Arboga och ankommer Örebro C kl 17.49.

Region Express förkortar restiden mellan Örebro-Stockholm från cirka 2 timmar till 1.36-1.40 timmar beroende på riktning.

Så fasas de nya tågen in

Vintern 2019-2020 – Svealandsbanan
Örebro-Eskilstuna-Stockholm (-Uppsala)
Vintern 2020 – Sörmlandspilen
Hallsberg-Katrineholm-Stockholm
Sommaren-hösten 2020 – Nyköpingsbanan
Norrköping-Nyköping-Stockholm
Hösten-vinter 2020–2021
Linköping-Norrköping-Katrineholm-Eskilstuna-Västerås-Sala