Aktuellt

Aktuellt

Antalet resenärer ombord begränsas

UPPDATERAD VERSION: I dagsläget får endast hälften av sittplatserna ombord på tåg som kör längre än 15 mil vara bokningsbara. Det gäller resor till och med den 14 augusti

På flera av regionaltågen i Mälardalen som kör längre än 15 mil, inklusive Mälartåg, går det inte att boka plats och många reser med periodkort. I tidtabellen på sj.se och i Sjs app är alla regionaltågsavgångar i rusningstid markerade med gult, så du kan planera din resa, bidra till att trängsel inte uppstår ombord och att beläggningen inte överskrider 50 procent.

Regeringsbeslutet är en åtgärd med stöd av den nya pandemilagen för att förhindra smittspridning av covid-19.

I regeringens plan för avveckling av restriktioner till följd av pandemin beräknas begränsningarna i den långväga kollektivtrafiken att kunna tas bort den 15 juli (steg 3),  men det förutsätter låg smittspridning och att belastningen på sjukvården fortsätter att minska. Vi återkommer med uppdaterad information.

Uppdaterad 31 maj 2021.

Getingmidjan avstängd 20 – 21 februari

Det fleråriga banarbetet i Stockholm, Getingmidjan, är inne på sluttampen. Helgen den 20 – 21 februari stängs sträckan mellan Stockholm Central och Stockholms södra av. Det påverkar bland annat alla fjärr- och regionaltåg som vanligtvis angår från eller ankommer till Stockholm C söderifrån. Ska du resa till eller från Stockholm den helgen, läs mer här hur din resa påverkas.

Munskydd vid resa

UPPDATERAD 21 juni 2021. När du reser i kollektivtrafiken bör du bära munskydd när det är risk för trängsel – och försök alltid hålla avstånd till alla.

Sedan 7 januari 2021 rekommenderar Folkhälsomyndigheten att den som måste resa kollektivt bär munskydd på tider och platser där det finns risk för trängsel. Rekommendationen gäller för alla som är födda 2004 eller tidigare och som reser under rusningstid (klockan 07.00–09.00 och 16.00–18.00), när det kan vara svårt att hålla avstånd till andra.

Det är även varje resenärs eget ansvar att ha med sig och använda munskydd vid resor enligt myndigheternas rekommendationer.  Därför bör du som reser med oss alltid har med dig ett munskydd, som bärs under hela resan, det vill säga du tar på munskyddet innan du kliver ombord på tåget och tar av det när du har lämnat stationen.

Se Folkhälsomyndighetens information om hur du använder engångsmunskydd här (pdf)

Fortsätt hålla avstånd

Det viktigaste för att hindra smittspridning är att fortsätta hålla avstånd från andra. De tidigare rekommendationerna gäller fortsättningsvis:

  • Undvik onödiga resor för att inte själv bidra till trängsel.
  • Om du måste resa – undvik rusningstid.
  • Munskydd/ansiktsmask kan användas som ett komplement vid tillfällen då det kan vara svårt att hålla avstånd.

Dessa punkter är fortfarande är det viktigaste för att minska smittspridningen.

 

FAQ

Vad händer om jag inte har munskydd på mig?

Resenärer som inte har munskydd kommer att få gå ombord på fordonen och kommer inte att avvisas under sin resa. Det är varken förarens eller någon annan personals ansvar att övervaka efterlevnaden av rekommendationen.

Kommer ni att dela ut munskydd?

Folkhälsomyndigheten är tydlig med att bärandet av munskydd är var och ens eget ansvar. Har du inget eget munskydd finns de till försäljning på apotek, butiker och många andra serviceställen i anslutning till tågen precis som tidigare. Det finns även i Selecta-maskiner på vissa plattformar.

Hur använder jag munskyddet på rätt sätt?

För dig som reser med kollektivtrafiken rekommenderas engångsmunskydd, som du använder och sedan kasserar. Återanvänd inte. Munskyddet tar du på innan du kliver på tåget och tar av när du klivit av.

Var noga med att dina händer är rena när du sätter på dig munskyddet och se till att det täcker näsa och mun. Ta inte med dina händer på munskyddet när du har det på dig och sprita händerna igen när du tagit av det.

Kasta det använda munskyddet i papperskorg för att inte skräpa ned. Finns det ingen papperskorg kan du ta med det hem och slänga i hushållssoporna.

 

Se Folkhälsomyndighetens information om hur du använder munskydd här

1177.se finns även en instruktionsfilm om hur man på korrekt sätt använder munskydd. Se den här.

Kommer personalen ombord ha munskydd på sig

Vi kommer att förse personalen med munskydd och uppmuntra till användning av dessa. Det är inget krav på personalen att använda munskydd utan en rekommendation.

Historiskt trafikavtal för Mälartåg

Den 9 december beslutade Mälardalstrafik att MTR Jota AB tilldelas uppdraget att köra Mälartågs trafik från den 12 december 2021. Det är ett historiskt trafikavtal som gäller i åtta år med möjlighet till förlängning. Läs mer om nyheten på malardalstrafik.se

Ny tidtabell 13 december

Kollektivtrafiken byter tidtabell som vanligt i december och den nya tidtabellen börjar gälla söndagen den 13 december. Kom ihåg att göra en sökning på de nya avgångstiderna för att få information om de förändringar och justeringar som tidtabellen innehåller.

Fler avgångar i rusningstrafik med Mälartåg
Resenärer på Norrköping – Nyköping – Stockholm kan glädja sig åt flera nya avgångar när den nya tidtabellen träder i kraft den 13 december.
Dagens heltimmestrafik mellan Nyköping och Stockholm kompletteras med en respektive två nya avgångar per riktning i rusningstrafik – ett första steg för att etablera halvtimmestrafik.

Norrköping-Nyköping får två nya avgångar i vardera riktningen, vilket ger timmestrafik från morgon till kväll. Även restiderna kortas något nu när alla tåg på linjen är Mälartåg.

Nya avgångar vardagar:
• Från Nyköping kl 06.17 till Stockholm C.
• Från Stockholm kl 16.05 samt 17.13 till Nyköping.
• Från Nyköping kl 10.45 samt 13.45 till Norrköping (körs hela vägen från Stockholm).
• Från Norrköping kl 10.33 samt 13.34 till Nyköping (avgångarna fortsätter till Stockholm).

Även på Linköping – Eskilstuna – Västerås – Sala blir det nya avgångar på vissa delsträckor i högtrafik, för att göra det enklare att arbets och studiependla. Det blir även en ny kvällsavgång från Linköping.

Nya avgångar vardagar:
• Från Eskilstuna kl 06.37 till Katrineholm (körs Västerås–Norrköping).
• Från Västerås kl 07.02 samt 16.02 till Eskilstuna, Katrineholm och Norrköping.
• Från Eskilstuna kl 06.21 till Västerås.
• Från Katrineholm kl 07.32 till Eskilstuna (körs Norrköping-Eskilstuna).
• Från Norrköping kl 15.58 /16.03 (olika avgångstider mellan veckodagarna) till Katrineholm, Eskilstuna och Västerås.
• Från Norrköping kl 21.37 till Katrineholm, Eskilstuna och Västerås