Aktuellt

Aktuellt

Mälardalstrafik kommenterar SJs förtida uppsägning av trafikavtal i Mälardalen

SJ har i dag meddelat att man säger upp avtalet med Mälardalstrafik i förtid. Sedan förhandlingar inleddes den 18 februari har Mälardalstrafik arbetat för att få till en stånd en process för den fortsatta dialogen.  Mälardalstrafiks styrelse reagerar starkt på beskedet om uppsägning, detta i ett läge där det fortgår förhandlingar.

Kristoffer Tamsons (m), styrelseordförande Mälardalstrafik, trafikregionråd Region Stockholm

– Att statens eget järnvägsbolag agerar på detta sätt, under en pågående pandemi samtidigt som företrädare för regeringen uttalat krav på att samhällsviktig trafik inte ska dras ned, väcker många frågor.

Monica Johansson (s), vice ordförande Mälardalstrafik, regionstyrelsens ordförande Region Sörmland

– Förhandlingar inleddes nyligen och pågår fortfarande, och vi upplever det som märkligt att SJ redan uppfattar dem som avslutade.

Johan Örjes (c), ledamot Mälardalstrafik, regionråd Region Uppsala  

– Det rimliga är givetvis att SJ i likhet med oss regioner tar ansvar för att upprätthålla trafiken under pågående pandemi tillsammans med sina ägare.

Julie Tran (c ), ledamot Mälardalstrafik, regionråd Region Östergötland

– SJs argumentation håller inte ihop. Staten har uppmanat till att upprätthålla kollektivtrafiken, samtidigt som det statligt ägda SJ nu säger upp avtalet för tågtrafiken i Mälardalen i förtid.

Tommy Levinson (s), ledamot Mälardalstrafik, regionråd Region Västmanland

– Resenärerna kan vara lugna. Tågtrafiken kommer inte sluta gå.

Nina Höijer (s), ledamot Mälardalstrafik, regionråd Region Örebro län

– Vi står fast vid att förhandling med SJ fortgår och kommer att vara konstruktiva i den fortsatta processen.

Kundservice Stockholm C flyttar ut på stationen

SJ stänger sitt servicecenter på Stockholm Central från den 1 mars 2021. I stället flyttar kundvärdarna inom serviceverksamheten ut i stationsmiljön och på plattformarna.

Behovet av en fysisk plats på stationen har minskat avsevärt under senare år. I och med att covid-19-pandemin inneburit ett kraftigt minskat resande tidigarelägger SJ avvecklingen av sitt servicecenter i Stockholm. SJs kundvärdar finns i stället från den 1 mars tillgängliga ute på stationen och plattformarna. Där hjälper de till med guidning för köp i SJ biljettautomat, på sj.se eller SJs app. De hjälper också till med trafikinformation och information om kundernas rättigheter vid försenade och inställda resor och informerar resenärer på plattformar för att underlätta ombordstigning.

SJ Lounge på Stockholm Central finns kvar på samma plats som tidigare och är tillgänglig bland annat för dig med SJ Prio Svart nivå med Movingobiljett för dagen och Movingo + SJ 1 klass.

SJs kundvärdar finns på Stockholm C följande tider:
Måndag – fredag 06.00- 8.45
Söndag 9.30-18.45

SJ Lounge har öppet
Måndag – fredag 06.00-18.30
Söndag 10.00-18.30

 

 

 

Antalet resenärer ombord begränsas

UPPDATERAD VERSION: I dagsläget får endast hälften av sittplatserna ombord på tåg som kör längre än 15 mil vara bokningsbara. Det gäller resor till och med den 14 augusti

På flera av regionaltågen i Mälardalen som kör längre än 15 mil, inklusive Mälartåg, går det inte att boka plats och många reser med periodkort. I tidtabellen på sj.se och i Sjs app är alla regionaltågsavgångar i rusningstid markerade med gult, så du kan planera din resa, bidra till att trängsel inte uppstår ombord och att beläggningen inte överskrider 50 procent.

Regeringsbeslutet är en åtgärd med stöd av den nya pandemilagen för att förhindra smittspridning av covid-19.

I regeringens plan för avveckling av restriktioner till följd av pandemin beräknas begränsningarna i den långväga kollektivtrafiken att kunna tas bort den 15 juli (steg 3),  men det förutsätter låg smittspridning och att belastningen på sjukvården fortsätter att minska. Vi återkommer med uppdaterad information.

Uppdaterad 31 maj 2021.

Getingmidjan avstängd 20 – 21 februari

Det fleråriga banarbetet i Stockholm, Getingmidjan, är inne på sluttampen. Helgen den 20 – 21 februari stängs sträckan mellan Stockholm Central och Stockholms södra av. Det påverkar bland annat alla fjärr- och regionaltåg som vanligtvis angår från eller ankommer till Stockholm C söderifrån. Ska du resa till eller från Stockholm den helgen, läs mer här hur din resa påverkas.

Munskydd vid resa

UPPDATERAD 21 juni 2021. När du reser i kollektivtrafiken bör du bära munskydd när det är risk för trängsel – och försök alltid hålla avstånd till alla.

Sedan 7 januari 2021 rekommenderar Folkhälsomyndigheten att den som måste resa kollektivt bär munskydd på tider och platser där det finns risk för trängsel. Rekommendationen gäller för alla som är födda 2004 eller tidigare och som reser under rusningstid (klockan 07.00–09.00 och 16.00–18.00), när det kan vara svårt att hålla avstånd till andra.

Det är även varje resenärs eget ansvar att ha med sig och använda munskydd vid resor enligt myndigheternas rekommendationer.  Därför bör du som reser med oss alltid har med dig ett munskydd, som bärs under hela resan, det vill säga du tar på munskyddet innan du kliver ombord på tåget och tar av det när du har lämnat stationen.

Se Folkhälsomyndighetens information om hur du använder engångsmunskydd här (pdf)

Fortsätt hålla avstånd

Det viktigaste för att hindra smittspridning är att fortsätta hålla avstånd från andra. De tidigare rekommendationerna gäller fortsättningsvis:

  • Undvik onödiga resor för att inte själv bidra till trängsel.
  • Om du måste resa – undvik rusningstid.
  • Munskydd/ansiktsmask kan användas som ett komplement vid tillfällen då det kan vara svårt att hålla avstånd.

Dessa punkter är fortfarande är det viktigaste för att minska smittspridningen.

 

FAQ

Vad händer om jag inte har munskydd på mig?

Resenärer som inte har munskydd kommer att få gå ombord på fordonen och kommer inte att avvisas under sin resa. Det är varken förarens eller någon annan personals ansvar att övervaka efterlevnaden av rekommendationen.

Kommer ni att dela ut munskydd?

Folkhälsomyndigheten är tydlig med att bärandet av munskydd är var och ens eget ansvar. Har du inget eget munskydd finns de till försäljning på apotek, butiker och många andra serviceställen i anslutning till tågen precis som tidigare. Det finns även i Selecta-maskiner på vissa plattformar.

Hur använder jag munskyddet på rätt sätt?

För dig som reser med kollektivtrafiken rekommenderas engångsmunskydd, som du använder och sedan kasserar. Återanvänd inte. Munskyddet tar du på innan du kliver på tåget och tar av när du klivit av.

Var noga med att dina händer är rena när du sätter på dig munskyddet och se till att det täcker näsa och mun. Ta inte med dina händer på munskyddet när du har det på dig och sprita händerna igen när du tagit av det.

Kasta det använda munskyddet i papperskorg för att inte skräpa ned. Finns det ingen papperskorg kan du ta med det hem och slänga i hushållssoporna.

 

Se Folkhälsomyndighetens information om hur du använder munskydd här

1177.se finns även en instruktionsfilm om hur man på korrekt sätt använder munskydd. Se den här.

Kommer personalen ombord ha munskydd på sig

Vi kommer att förse personalen med munskydd och uppmuntra till användning av dessa. Det är inget krav på personalen att använda munskydd utan en rekommendation.