Ny tidtabell 13 december

Kollektivtrafiken byter tidtabell som vanligt i december och den nya tidtabellen börjar gälla söndagen den 13 december. Kom ihåg att göra en sökning på de nya avgångstiderna för att få information om de förändringar och justeringar som tidtabellen innehåller.

Fler avgångar i rusningstrafik med Mälartåg
Resenärer på Norrköping – Nyköping – Stockholm kan glädja sig åt flera nya avgångar när den nya tidtabellen träder i kraft den 13 december.
Dagens heltimmestrafik mellan Nyköping och Stockholm kompletteras med en respektive två nya avgångar per riktning i rusningstrafik – ett första steg för att etablera halvtimmestrafik.

Norrköping-Nyköping får två nya avgångar i vardera riktningen, vilket ger timmestrafik från morgon till kväll. Även restiderna kortas något nu när alla tåg på linjen är Mälartåg.

Nya avgångar vardagar:
• Från Nyköping kl 06.17 till Stockholm C.
• Från Stockholm kl 16.05 samt 17.13 till Nyköping.
• Från Nyköping kl 10.45 samt 13.45 till Norrköping (körs hela vägen från Stockholm).
• Från Norrköping kl 10.33 samt 13.34 till Nyköping (avgångarna fortsätter till Stockholm).

Även på Linköping – Eskilstuna – Västerås – Sala blir det nya avgångar på vissa delsträckor i högtrafik, för att göra det enklare att arbets och studiependla. Det blir även en ny kvällsavgång från Linköping.

Nya avgångar vardagar:
• Från Eskilstuna kl 06.37 till Katrineholm (körs Västerås–Norrköping).
• Från Västerås kl 07.02 samt 16.02 till Eskilstuna, Katrineholm och Norrköping.
• Från Eskilstuna kl 06.21 till Västerås.
• Från Katrineholm kl 07.32 till Eskilstuna (körs Norrköping-Eskilstuna).
• Från Norrköping kl 15.58 /16.03 (olika avgångstider mellan veckodagarna) till Katrineholm, Eskilstuna och Västerås.
• Från Norrköping kl 21.37 till Katrineholm, Eskilstuna och Västerås