Så fasas de nya tågen in

Vintern 2019-2020 – Svealandsbanan
Örebro-Eskilstuna-Stockholm (-Uppsala)
Vintern 2020 – Sörmlandspilen
Hallsberg-Katrineholm-Stockholm
Sommaren-hösten 2020 – Nyköpingsbanan
Norrköping-Nyköping-Stockholm
Hösten-vinter 2020–2021
Linköping-Norrköping-Katrineholm-Eskilstuna-Västerås-Sala