Cookie Consent by Free Privacy Policy website Köp- och Resevillkor Mälartåg | Mälartåg Hoppa till huvudmenymenu Hoppa till innehålleast Hoppa till fotensouth

Köp- och resevillkor Mälartåg

De här allmänna köp- och resevillkoren gäller för köp och resa med Mälartåg.


Innehållsförteckning

 1. Mälartågs allmänna köp- och resevillkor
 2. Giltig biljett
  2.1 Biljettsortiment
  2.1.1 Personliga och opersonliga biljetter
  2.1.2 Mälartåg enkelbiljett
  2.1.3 Resplus och Förköpt Enkel
  2.1.4 Movingo periodbiljett 30, 90 och 365 dagar
  2.1.5 Länsbiljetter
  2.1.6 Interrail och Eurail
 3. Resenärskategorier och rabatter
 4. När du köper biljett i app och på webb
  4.1 Mälartåg.se och Mälartåg app
  4.2 Betalningar
 5. Återbetalning, byten och ombokning
  5.1 Ombokning
  5.2 Återköp
 6. Biljettkontroll och tilläggsavgift
 7. Tillgänglighet
  7.1 Ledsagning på station
  7.2 Tillgänglighet ombord på Mälartåg
 8. Ersättning vid trafikstörning och försening
  8.1 Tåg med sträckning kortare än 150 km
  8.2 Tåg med sträckning längre än 150 km
  8.3 Så här ansöker du om ersättning
  8.4 För dig som reser med Resplusbiljett
 9. Allmänna ordningsförskrifter för att resa med Mälartåg
 10. Att förlora rätten till resa
 11. Hänsyn till medresenärer
 12. På- och avstigning
 13. Filmning och fotografering
 14. Bagage och medtaganderegler
  14.1 Bagage som inte får medföras
  14.2 Rullstol och sittscooter
  14.3 Barnvagn
  14.4 Djur
  14.5 Cykel
  14.6 Rullskridskor och skateboards m.m
  14.7 Resenärens ansvar för medfört bagage
 15. Hittegods
 16. Personuppgiftshantering

1 Mälartågs allmänna köp- och resevillkor

Dina rättigheter och skyldigheter som resenär när du reser med Mälartåg regleras i huvudsak av lag om kollektivtrafikresenärers rättigheter (2015:953), Järnvägstrafiklag (2018:181) och förordning (EG) nr 1371/2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (”Tågpassagerarförordningen”). Mälardalstrafik MÄLAB AB (Mälardalstrafik) bestämmer vilka kompletterande villkor som gäller på Mälartåg. För det fall något villkor skulle vara mer förmånligt för resenären i lag eller förordning gäller dessa regler före vad som anges i köp- och resevillkoren. Du som resenär kan alltid hitta de aktuella köp- och resevillkoren på Mälartågs hemsida.

De här allmänna köp- och resevillkoren gäller för köp och resa med Mälartåg.

2 Giltig biljett

Du ska ha en giltig biljett innan du kliver ombord. Du kan inte köpa biljett för din resa ombord.

Du som resenär ansvarar själv för att ha en giltig biljett under hela resan och ska kunna visa upp den för ombordpersonal och vid biljettkontroll.

Du som använder din mobila enhet som biljettbärare ansvarar för att din mobila enhet har batteri och fungerar samt att aktuell app är installerad. App-biljett ska under hela resan kunna uppvisas för ombordpersonal och biljettkontrollant.

2.1 Biljettsortiment


2.1.1 Personliga och opersonliga biljetter.

Biljetter förekommer både som personlig och opersonlig. En personlig biljett är endast giltig för namngiven resenär.

2.1.2 Mälartåg enkelbiljett

Via Mälardalstrafiks egna försäljningskanaler erbjuds opersonlig biljett som gäller för en specifik avgång och sträcka med Mälartåg. Om avgången ställs in eller ersätts med buss gäller biljetten även på nästkommande avgång med Mälartåg, eller anvisad ersättningstrafik.

2.1.3 Resplus och Förköpt Enkel

Genom det nationella biljettsamarbetet Resplus kan du köpa en enkelbiljett med Mälartåg när du reser i kombination med en annan operatör. Om du bara reser med Mälartåg är biljetten en Förköpt Enkel. Båda dessa biljettyper är personliga.

2.1.4 Movingo periodbiljett
För Movingobiljetter tillämpas alltid respektive trafikutövares resevillkor. Vid biljettköp gäller köpvillkoren för respektive försäljningskanal.

Movingo gäller på Mälartågs regionaltågstrafik samt SJs tågavgångar med Movingo-giltighet, Trosabussen, Tåg i Bergslagen inom Västmanlands-, Örebro- och Östergötlands län samt i all trafik om bedrivs av SL, Sörmlandstrafiken, UL, VL, Länstrafiken Örebro och Östgötatrafiken.

Med Movingobiljett kan du resa obegränsat antal resor under de antal dagar biljetten är giltig. Biljetten gäller från klockan 00.00 första giltighetsdagen till klockan 04.30 natten efter biljettens sista giltighetsdag. Biljetten är opersonlig och kan därför delas mellan olika personer. Biljetten får bara användas av en person åt gången. Biljetten kan köpas tidigast 15 dagar innan första giltighetsdatum.

2.1.5 Movingo 5/30

Movingo 5/30 gäller på Mälartågs regionaltågtrafik, Trosabussen samt i all trafik som bedrivs av SL, Sörmlandstrafiken, UL, VL, Länstrafiken Örebro och Östgötatrafiken.

Med Movingo 5/30 kan du resa obegränsat antal resor under 5 stycken 24-timmarsperioder under 30 dagar. Biljetten kan köpas tidigast 15 dagar innan första giltighetsdatum.

2.1.6 Länsbiljetter

Delar av den lokala kollektivtrafikens biljettsortiment är giltig för resa med Mälartåg. Vilka biljetter giltiga för resa med Mälartåg ser du nedan. Du kan läsa om länsbiljetternas villkor på respektive läns kollektivbolags-/myndighets hemsida.

Giltiga länsbiljetter på Mälartåg:

 • Sörmlandstrafiken: Period- eller skolbiljett, 30-dagar.
 • Östgötatrafiken: Östgötatrafikens biljettsortiment och villkor gäller på sträckan Linköping-Norrköping och Norrköping-Kolmården, enligt Östgötatrafikens zonregler. Du behöver kunna visa biljetten i din app alternativt resekort tillsammans med kvitto.
 • VL: VLs pendlarkort och länskort gäller för resa på Mälartåg i Västmanland. När du reser med tåg ska resekortet viseras på perrongen före påstigning. Vid en kontroll behöver du även ha en ditt laddningskvitto, gäller dock inte skolkort.
 • UL: ULs biljettsortiment och villkor gäller för resa på Mälartåg i på sträckorna Uppsala-Sala och Uppsala-Gävle, enligt ULs zonregler.
2.1.7 Interrail och Eurail

De internationella turistkorten Interrail och Eurail är giltiga för resa med Mälartåg. Ingen platsbokning krävs. Kortet är personligt.

3 Resenärskategorier och rabatter

Du betalar helt pris från och med den dag du fyller 20 år förutsatt att du inte har rätt att resa till rabatterat pris.

Två barn upp till 6 år, reser avgiftsfritt i sällskap med resenär med giltig biljett. Har du fler barn upp till och med 6 år med dig reser överstigande antal barn till rabatterat pris för ungdom*. Av säkerhetsskäl får barn upp till 6 år inte resa ensamma. Undantag gäller för sträckan Uppsala-Arlanda/Märsta där ULs medtaganderegler gäller för den som reser med UL-biljett.

Du som är ungdom eller student reser till rabatterat pris.

Ungdom är du från 7 år till och med 19 år, eller som fyller 20 år under biljettens giltighetstid.

Student är du om du studerar med minst 75 % studietakt. Studietakten ska kunna verifieras med id-handling och giltig studentlegitimation med SL-symbol.

* Under perioden 29 april – 20 augusti 2023 gäller Mälardalstrafiks erbjudande för medföljande barn för två barn upp till och med 11 år. Den tillfälligt höjda åldersgränsen gäller enbart för enkelbiljetter köpta via mälartåg.se samt i Mälartågs app.”

4 När du köper biljett i app och på webb

4.1 Mälartåg.se och Mälartåg app

Du som är över 18 år kan köpa enkelbiljetter på Mälartåg.se. Du som är under 18 år kan köpa biljetter på Mälartåg.se om du har målsmans tillstånd.

I Mälartågs app säljs Mälartåg enkelbiljetter som appbiljett för mobila enheter. Appen laddas ner via App Store (iOS) eller Google Play (Android) genom att söka på ”Mälartåg app”.

4.2 Betalningar

Du kan betala med Swish eller kontokort. Mälardalstrafik sköter inte den tekniska plattformen för kontokortsbetalningen. Betaltjänsten tillhandahålls via Nordea.

Vid betalning via Swish eller kontokort debiteras kund direkt.

Betalning sker med svenska kronor (SEK), VAT/moms 6% på resor.

5 Återbetalning, byten och ombokning

Nedan regler gäller för Mälartåg Enkelbiljetter. Villkor för Movingo hittar du på mälartåg.se. Villkor för respektive länsbiljett finner på respektive läns kollektivbolags-/myndighets hemsida.

5.1 Ombokning

Resenären kan boka om sin biljett till annan avgång. Ombokning kan göras senast en timme före biljettens avgångstid och endast för samma sträcka och resenärskategori som ursprungsbiljetten. Kontakta Mälartåg Kundservice för ombokning.

5.2 Återköp

Mälartåg enkelbiljett kan som huvudregel inte återköpas.

Om du blivit akut sjuk och inte kan genomföra din resa kan du få din biljett återbetald vid uppvisande av läkarintyg. Detsamma gäller vid dödsfall eller nära anhörigs död.

Kontakta Mälartåg Kundservice för att återköpa din biljett. För att återköpa din biljett måste du kunna uppvisa inköpskvitto. Alla återköp ska ske innan biljettens avgångstid.

Movingobiljetter kan återköpas, se villkor för återköp  på mälartåg.se.

6 Biljettkontroll och tilläggsavgift

Vid kontroll ska du som resenär kunna uppvisa giltig biljett. Att resa på biljett som är förfalskad eller manipulerad är straffbart enligt lag och kan leda till att biljett dras in, biljetten omhändertas och händelsen polisanmäls.

Om du som resenär inte kan uppvisa en giltig biljett vid kontroll, eller inte kan uppvisa erforderliga ID-handlingar för att få resa till rabatterat pris, kan du, om det inte finns ursäktliga skäl, få en utställd tilläggsavgift, enligt lagen (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik. Tilläggsavgiften på Mälartåg uppgår till 1500 kr. Du får resa på tilläggsavgiften till tågets slutstation.

Du som resenär kan bestrida påförandet av tilläggsavgift till Mälartåg Kundservice. Bestridan ska ske inom tio (10) dagar efter det datum då tilläggsavgiften är utställd. För att bestrida din tilläggsavgift behöver du kunna uppge tilläggsavgiftens kontrollnummer.

7 Tillgänglighet

7.1 Ledsagning på station

Du som har behov av ledsagning har rätt till denna tjänst på stationer med ledsagning. Behöver du ledsagning på stationen ber vi dig kontakta Mälartåg kundservice så hjälper vi dig med det. Tänk på att du måste boka ledsagning minst 24 timmar innan avresa. Se Mälartåg Kundservice öppettider på Mälartåg.se.

För att läsa mer om ledsagning på station hänvisar vi till stationsledsagning.se.

7.2 Tillgänglighet ombord på Mälartåg

Beskrivning om hur tågen är tillgänglighetsanpassade framgår på Mälartåg.se.

8 Ersättning vid trafikstörning och försening

Trafikstörningar syftar till förseningar, inställda avgångar eller andra ej förutsedda händelser och avvikelser i trafiken. Om en trafikstörning inträffat kan du ha rätt till kompensation.

Resenärer som ovanligt ofta begär ersättning kan komma att krävas på ytterligare underlag. Om det uppstår misstankar om bedrägeri, försök till bedrägeri, eller annat brottsligt beteende, kommer det att anmälas till polisen.

Förseningsersättning regleras beroende på hur långt tåget åker från startstation till ändstation, inte hur långt du som passagerare reser med tåget. Om du har en kombinerad resa med tåg som både har en sträckning under 150 km och över 150 km beräknas ersättningen separat på respektive del.

 1. Ersättning för tågresor för tåg som har en sträckning kortare än 150 km regleras av lag om kollektivtrafikresenärers rättigheter. 
 2. Ersättning för tågresor för tåg som har en sträckning längre än 150 km regleras av Tågpassagerarförordningen.

Missar du tågets avgång, kliver på fel tåg, inte kliver av vid din bytesstation eller slutstation genom fel eller försummelse från din sida utgår ingen ersättning.

Ersättning kan inte göras gällande för värdebortfall, ideella skador eller följdskador.

Ersättning i form av prisavdrag kan aldrig uppgå till mer än vad resenären betalat för biljetten. Periodbiljettsinnehavare kan inte sammantaget under periodbiljettens giltighetstid få mer i prisavdrag än det pris som denne har betalat för periodbiljetten.

8.1 Tåg med sträckning kortare än 150 km

Förseningsersättning regleras enligt lag om kollektivtrafikresenärers rättigheter.

Om en resa är mer än 20 minuter försenad, har resenären, om han eller hon inte begär ersättning för annan transport vid befarad försening, rätt till prisavdrag med

 • 50 procent av det pris som resenären har betalat för resan, om förseningen uppgår till mer än 20 minuter.
 • 75 procent av det pris som resenären har betalat för resan, om förseningen uppgår till mer än 40 minuter.
 • hela det pris som resenären har betalat för resan, om förseningen uppgår till mer än 60 minuter.

Befaras tåget bli minst 20 minuter försenat har du rätt till ersättning för annan skälig transport för att nå resans slutdestination mot uppvisande av kvitto eller annan likvärdig dokumentation. Högsta ersättningen för annan skälig transport är 1/40 av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 7 § socialförsäkringsbalken som gäller för det år resan skulle ha avslutats.

Det krävs inte en förköpt biljett för att få ersättning, ersättning kan utgå för det fall du särskilt har inrättat dig för att resa med en viss avgång. Mälartåg avräknar biljettkostnaden för biljetten om resenären inte har betalat för resan.

Vid trafikstörning utgår även återbetalning av biljettkostnaden om du väljer att inte fullfölja resan.

Om Mälardalstrafik på grund av planerade störningar i trafiken senarelägger ankomsttider eller ställer in avgångar, och offentliggjort information om detta minst tre dygn i förväg, utgår ersättning utifrån den nya ankomsttiden. Detta gäller dock inte i det fall resans ankomsttid till slutdestinationen framgår av din biljett.

8.2 Tåg med sträckning längre än 150 km

Förseningsersättning regleras enligt Tågpassagerarförordningen.

 • Ersättningen uppgår till 25 % av biljettpriset vid 60–119 minuters försening.
 • Ersättningen uppgår till 50 % av biljettpriset vid 120 minuters försening eller mer.

Beräknas förseningen bli längre än 60 minuter har du rätt att få assistans:

 • Måltider och förfriskningar, om dessa finns att tillgå ombord på tåget eller på stationen eller rimligen kan anskaffas, som står i skälig proportion till väntetiden.
 • Hotellrum eller annan inkvartering, samt transport mellan järnvägsstationen och inkvarteringsplatsen, när ett uppehåll på en eller fler nätter, eller ett ytterligare uppehåll blir nödvändigt, där och om detta är fysiskt möjligt.
 • Transport från tåget till järnvägsstationen, till en alternativ avgångspunkt eller till den slutliga bestämmelseorten för förbindelsen om tåget har blivit stående på linjen, där och om detta är fysiskt möjligt.

Om det skäligen är troligt att ankomsten till den slutgiltiga bestämmelseorten enligt biljetten kommer att försenas mer än 60 minuter, ska resenären erbjudas att välja något av följande:

 • Ersättning motsvarande hela biljettpriset, enligt samma villkor som vid köpet, för den eller de delar av resan som inte fullföljts och för den eller de delar som fullföljts, om resan blivit meningslös med tanke på resenärens ursprungliga resplan, med en returresa till den första avreseorten snarast möjligt om detta är relevant.
 • Fortsatt resa eller ombokning till den slutliga bestämmelseorten snarast möjligt och på likvärdiga transportvillkor.
 • Fortsatt resa eller ombokning till den slutliga bestämmelseorten en senare dag som resenären finner lämplig och på likvärdiga transportvillkor.

Det finns ingen generell skyldighet att erbjuda alternativ transport i form av taxi.

Du kan begära omprövning om du inte blir nöjd med hur Mälartåg har bedömt din begäran om ersättning. En begäran om omprövning ska göras skriftligt och innehålla skälen för omprövningsbegäran. Begäran om omprövning ska ankommit till Mälartåg inom tre veckor från det att Mälartåg gett besked i ersättningsärendet.

8.3 Så här ansöker du om ersättning

Ansökan om ersättning för Mälartåg enkelbiljett och Movingo-biljett görs på formulär som du hittar på Mälartåg.se. Du kan även skriva eller ringa till Mälartåg kundservice. Om du begär ersättning för merkostnader kan Mälartåg begära in underlag och kvitto.

Om det inte finns särskilda omständigheter ska ansökan om ersättning göras inom 60 dagar från förseningstillfället.

En begäran om ersättning ska innehålla:

 • Namn, e-post, telefonnummer, personnummer och adress.
 • Uppgifter om den försenade resan.
 • Redogörelser för varför du anser att du har rätt till ersättning.
 • Biljettnummer eller bokningsnummer.

8.4 För dig som reser med Resplusbiljett

Resplus gäller för resa som innefattar flera trafikbolag och köpts i en sammanhållen bokning. Resplus resevillkor gäller utöver trafikbolagets egna vilket innefattar en utökad kom-fram-garanti, se Resevillkor för Resplusresa på samtrafiken.se.

9 Allmänna ordningsföreskrifter för resa med Mälartåg

Resenär som åker med Mälartåg är skyldig att följa alla tillämpliga lagar (se särskilt bestämmelserna i järnvägslag (2004:519) och ordningslag (1993:1617)), författningar samt normer och föreskrifter som från tid till annan är tillämpliga.

Detsamma gäller beträffande trafiktjänstemans/ombordpersonalens anvisningar och tillsägelser. Om du inte rättar dig efter trafiktjänstemans/ombordpersonalens anvisningar eller tillsägelser riskerar du att bli avvisad från tåget, förlora rätten till resa och återbetalning för biljetten.

10 Att förlora rätten till resa

Person som är påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel, person som medför egendom som anges i avsnitt 14.1, eller person som uppträder på ett sådant sätt att det kan misstänkas att personen kommer att störa ordningen eller på annat sätt äventyra säkerheten ombord, kan nekas påstigning eller avvisas från tåget.

11 Hänsyn till medresenärer

Du som resenär ska visa hänsyn till andra resenärer vid resande på Mälartåg. Resenär ska förhålla sig till vid var tid gällande ordningsregler. Ombord på Mälartåg får du bl.a. inte:

 • Röka eller använda cigaretter (gäller även för e-cigaretter).
 • Dricka alkohol.
 • Laga mat, eller äta mat som riskerar att vara obehaglig för andra resenärer.
 • Skräpa ner.
 • Ligga ned i sittmöbler, ligga eller sitta på golvet eller ha fötterna på sätet.
 • Använda radio, musikspelare, mobiltelefoner, musikinstrument eller dylikt på sådant sätt att resenär eller personal störs, besväras eller riskerar att andra resenärer inte kan höra utrop från ombordpersonal.
 • Ofreda någon eller uppträda störande på annat sätt.
 • Uppträda på ett sådant sätt att någon kan bli orolig för att det du gör kan bli farligt eller störa ordningen i trafiken.

Lugn respektive allergivänlig avdelning på tåget ska respekteras.

12 På- och avstigning

På- och avstigning får normalt bara ske vid station. Om på- och avstigning måste ske vid annan plats ska tågvärdens anvisningar följas. När tåget är i rörelse får du inte stiga på eller av tåget och inte heller öppna dörrarna. Dörrar på väg att stängas får inte hindras eller öppnas med våld.

13 Filmning och fotografering

Filmning eller fotografering i kommersiellt syfte, försäljning, intervjuer, reklamutdelning eller liknande är inte tillåtet på Mälartåg utan särskilt tillstånd från Mälardalstrafik.

14 Bagage och medtaganderegler

Bagage avser väska eller föremål, av skäligt omfång som lätt kan bäras av och på tåget av den resande. Bagage ska förvaras under stol, i knät, på bagagehylla eller på annan i tåget anvisad plats, utan olägenhet för annan resenär. Bagage får inte placeras så att utrymningsvägar blockeras.

Av säkerhetsskäl får tyngre bagage, eller bagage som sticker ut från hyllan, inte placeras på bagagehylla.

Rullstolar har prioritet framför barnvagnar, större bagage och cyklar i nämnd ordning.

14.1 Bagage som inte får medföras

 • Farligt gods, såsom explosiva och brandfarliga föremål och vätskor samt giftiga, smittbärande och frätande ämnen.
 • Skjutvapen, om inte slutstycket eller annan vital del avlägsnas och förvaras skild från vapnet.
 • Andra föremål som kan medföra besvär eller obehag för andra resenärer eller som kan förorsaka skada.
 • Djur, med undantag för vad som anges i avsnitt 14.4.

Trafiktjänsteman/Ombordpersonal ansvarar för säkerheten ombord på tåget och har rätt att av säkerhetsskäl neka ombordstigning eller avvisa resenär om bagaget inte uppfyller ovan krav.

14.2 Rullstol och sittscooter

Rullstol och sittscooter får medtas av resenären förutsatt att rullstolens/sittscooterns mått (längd/bredd/vikt) och Mälardalstrafiks säkerhetskrav är uppfyllda.  

För det fall en rullstol eller sittscooter överstiger angivna mått eller inte uppfyller Mälardalstrafiks säkerhetskrav kan resenären, av säkerhetsskäl, nekas ombordstigning.  

Maximala mått för rullstol:  

 • Längd 125 cm 
 • Bredd 75 cm 
 • Vikt 300 kg (inkl. resenär) 

Maximala mått för sittscooter: 

 • Längd 120 cm 
 • Bredd 70 cm 
 • Vändcirkel 260 cm (radie 130 cm) 
 • Vikt 300 kg (inkl. resenär)  

Rullstol/sittscooter ska placeras på angiven rullstolsplats av säkerhetsskäl.  

14.3 Barnvagn

I mån av plats får barnvagn tas med och ska placeras på angiven plats för barnvagn. Barnvagnen ska låsas med broms, där fastsättningsanordning för barnvagn finns ska den användas.

Barnvagn får inte placeras så att annan resenär eller trafiktjänsteman/ombordpersonal hindras att passera eller att utrymningsväg blockeras. På uppmaning av trafiktjänsteman/ombordpersonal ska barnvagn fällas ihop och förvaras på avsedd plats.

14.4 Djur

Du får bara ta med vanliga husdjur, till exempel hundar, katter och kaniner. Du får alltså inte ta med till exempel hästar, grisar eller får. Du får inte ta med djur som kan utgöra en fara eller skapa obehag för medpassagerare eller personal. De djur du tar med måste vara kopplade eller förvaras i väska eller bur.

Du får ta med högst två djur om inte djuren sitter i en väska eller bur.

Djur får inte vistas på plats som är markerad med förbudsskylt (ledarhund/assistanshund undantas från förbud och får alltid medföras).

14.5 Cykel

I mån av plats får en (1) konventionell cykel (gäller även elcykel, elscooter, elsparkcykel, kickbike eller ståhjuling (exempelvis Segway)) per resenär tas med. Elsparkcyklar med maxhastighet över 20 km/tim eller motorstyrka på mer än 250 watt klassas som moped och får därmed inte tas med ombord.

Tandemcykel, varucykel, trehjulig vuxencykel samt cykelkärror får inte tas med ombord.

Cyklar ska placeras i särskilt markerat utrymme och förankras med särskild fastsättningsanordning där sådan finns. Är cykelplatserna upptagna eller om det blir trångt så att utrymningsväg hindras, får du som reser med cykel vänta till nästa avgång. Det är alltid ombordpersonalen som avgör om det är för trångt för att ta med cykeln.

Elsparkcykel eller mindre resecykel ska fällas ihop och förvaras i bagageställ eller på golvet under ditt säte i mån av plats. Elsparkcykel eller mindre resecykel får inte placeras på hatthyllan ovanför din plats. Det är inte tillåtet att ladda elsparkcykel eller större litiumbatterier ombord på tåget.

Du ansvarar själv för att din cykel kommer på och av tåget. Du behöver inte boka plats och du betalar heller inget extra för din cykel.

På grund av utrymmes- och säkerhetsskäl är det inte tillåtet att kliva av eller ombord med cykel på Arlanda C.

14.6 Rullskridskor och skateboards m.m.

Rullskridskor, inlines, skateboards, hoverboard eller liknande får medtagas men av säkerhetsskäl inte användas ombord på tåget.

14.7 Resenärens ansvar för medfört bagage

Du ansvarar själv för medfört bagage. Resenären ansvarar själv för skador på eller stöld av bagage, likaså för skador som bagaget förorsakar tåget, trafiktjänsteman/ombordpersonal, annan resenär eller annan resenärs egendom.

Om Mälardalstrafik blir ersättningsskyldig mot en annan resenär eller så kallad tredje man för en skada som har orsakats av något som du har haft med dig, så ska du stå för ersättningen.

15 Hittegods

På Mälartåg.se kan du hitta information om hur du gör när du tappat bort något ombord på tåget.

Saker som du hittar ombord på tåget lämnas till ombordpersonal. Du får ingen ersättning för hittegods som du lämnar in.

 

16 Personuppgiftshantering

Vi behandlar dina personuppgifter i ett antal olika situationer, exempelvis när du köper en biljett och reser med oss. Under Hantering av personuppgifter, https://malardalstrafik.se/villkor-och-foreskrifter/personuppgiftshantering/, finns information om hur vi hanterar personuppgifter.