Cookie Consent by Free Privacy Policy website Tillgänglighetsredogörelse | Mälartåg Hoppa till huvudmenymenu Hoppa till innehålleast Hoppa till fotensouth

Tillgänglighetsredogörelse

Mälardalstrafik AB står bakom den här webbplatsen och den mobila applikationen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen och mobila applikationen. Här beskriver vi hur www.malartag.se och mobila applikationen Mälartåg uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA. Vi redovisar även kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen och den mobila applikationen?

Den här webbplatsen och den mobila applikationen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen eller den mobila applikationen?

Om du behöver information från www.malartag.se eller den mobila applikationen i något annat format, till exempel tillgänglig pdf, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du meddela oss. Svarstiden är normalt 2-3 dagar.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens eller den mobila applikationens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens och den mobila applikationens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens och den mobila applikationens tillgänglighet

Den här webbplatsen och den mobila applikationen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

  • Vissa färgkombinationer har inte tillräckligt högt kontrastvärde
  • Allt innehåll är inte åtkomligt med tangentbordet
  • Fältetikett saknas på ett fåtal inputfält

Hur vi testat webbplatsen och den mobila applikationen

En extern aktör har gjort en oberoende granskning av webbplatsen och den mobila applikationen.

Senaste bedömningen gjordes 2022-08-18
Webbplatsen och den mobila applikationen publicerades 12 december 2021