Cookie Consent by Free Privacy Policy website Biljetter | Mälartåg Hoppa till huvudmenymenu Hoppa till innehålleast Hoppa till fotensouth

Biljettsortiment för Mälartåg

Här kan du se vad som gäller för resa med samtliga biljetter som har giltighet på Mälartåg, inklusive Movingo och regionernas egna biljetter.

Allmänt 

Personliga och opersonliga biljetter 

Biljetter förekommer både som personlig och opersonlig. En personlig biljett är endast giltig för namngiven resenär. 

Platsbokning 

Platsbokning erbjuds inte på Mälartåg. Sittplats erhålles i mån av plats. 

Enkelbiljetter 

Mälartåg enkelbiljett 

Mälartåg enkelbiljett gäller för resa på Mälartåg. Biljetten är opersonlig och giltig för en specifik avgång och sträcka. Biljetten säljs i Mälartåg app och via mälartåg.se 

Om avgången ställs in eller ersätts med buss gäller biljetten även på nästkommande avgång med Mälartåg, eller anvisad ersättningstrafik.  

Direktbiljetter 

En sammanhållen biljett som är giltig för flera på varandra följande resor med tåg som alla har en sträckning längre än 150 kilometer är att betrakta som en Direktbiljett. Till exempel en resa med Mälartåg mellan Örebro och Linköping med byte till annat Mälartåg i Eskilstuna. För Direktbiljetter finns en utökad rätt till ombokning och ersättning vid förseningar samt hantering av missade anslutningar.  

Resplus och Förköpt Enkel 

Resplus och Förköpt Enkel gäller för resa på Mälartåg. Biljetten är personlig och giltig för en specifik avgång och sträcka. Biljetten säljs genom det nationella biljettsamarbetet Resplus och säljs i två kategorier; Kan ej ombokas samt Kan återbetalas. 

Resplus-biljett gäller för resa på Mälartåg i kombination med en annan operatör. Till exempel en resa mellan Eskilstuna och Göteborg med byte mellan Mälartåg och SJ eller MTRX snabbtåg i Katrineholm. För Resplus-biljetter erbjuds vid trafikstörningar en Kom-Fram-Garanti. 

Exempel på återförsäljare av Resplus-biljetter och Förköpt Enkel för Mälartåg: 

Läs mer om Resplus på samtrafiken.se/resplus 

UL enkelbiljett 

 • UL:s samtliga enkelbiljetter är giltiga för resa på Mälartåg.
 • Biljetten är opersonlig och giltig för ett obegränsat antal resor under den tid biljetten är giltig i respektive zon.
 • Biljetten säljs i UL:s app och via ul.se. 

Östgötatrafiken enkelbiljett 

 • Östgötatrafikens samtliga enkelbiljetter är giltiga för resa på Mälartåg.
 • Biljetten är opersonlig och giltig för ett obegränsat antal resor under den tid biljetten är giltig i respektive zon.
 • Biljetten säljs i Östgötatrafikens app och via ostgotatrafiken.se. 

X-trafik enkelbiljett 

 • X-trafiks enkelbiljetter gäller för resa med Mälartåg mellan Gävle och Furuvik om biljetten gäller för Gävle stad (zon F1) - Gävle kommun (zon F) eller har länsgiltighet.
 • X-trafiks biljetter kan inte användas som delbetalning för resa söder om Furuvik. 

Periodbiljetter 

Movingo 5/30 

 • Movingo 5/30 gäller för resa på Mälartåg på angiven sträcka*.  
 • Biljetten är opersonlig och giltig för ett obegränsat antal resor på en specifik sträcka under 5 st 24-timmarsperioder inom 30 dagar.  
 • Biljetten säljs i Movingo app och via movingobiljett.se.
 • Biljett kan köpas tidigast 15 dagar innan första giltighetsdatum. 
 • Biljetten gäller för resa på de sträckor och stationer som finns angivna på biljetten. 
 • Biljetten gäller på:
  • Mälartåg
  • Tåg i Bergslagen
  • Trosabussen
  • Resor inom all lokaltrafik som bedrivs av:
   • SL
   • Sörmlandstrafiken
   • UL
   • VL
   • Länstrafiken Örebro
   • Östgötatrafiken.  
 • 24-timmarsbiljetter kan aktiveras från klockan 00.00 första giltighetsdagen till klockan 23.59 på den 30:e giltighetsdagen, under förutsättning att det finns delbiljetter kvar att aktivera.  
 • 24-timmarsbiljett som aktiverats under den sista giltighetsdagen upphör att gälla klockan 04.30 natten efter huvudbiljettens sista giltighetsdag.  
 • Respektive trafikutövares resevillkor gäller.  
 • Biljetten kan endast användas av en person och kan inte flyttas mellan olika mobila enheter. 

*Biljett för längre sträckor, till exempel Katrineholm-Stockholm och Örebro-Stockholm gäller för resa på alla Mälartågslinjer och inom all lokaltrafik i hela Mälardalen. 

Movingo 30, 90 och 365 dagar 

 • Biljetten är opersonlig och giltig för ett obegränsat antal resor på en specifik sträcka* under den tid biljetten är giltig.
 • Biljetten säljs:  
  • i egna kanaler genom Movingo app och via movingobiljett.se 
  • i externa kanaler genom SJ app och via sj.se.  
 • Biljett kan köpas tidigast 15 dagar innan första giltighetsdatum. 
 • Biljetten gäller för resa på de sträckor och stationer som finns angivna på biljetten.  
 • Biljetten gäller på:
  • Mälartåg
  • SJs tågavgångar med Movingo-giltighet
  • Trosabussen
  • Tåg i bergslagen inom Västmanlands-, Örebro- och Östergötlands län
  • Resor inom all lokaltrafik som bedrivs av:
   • SL
   • Sörmlandstrafiken
   • UL
   • VL
   • Länstrafiken Örebro
   • Östgötatrafiken.  
 • Biljetten är giltig från klockan 00.00 första giltighetsdagen till klockan 04.30 natten efter biljettens sista giltighetsdag.  
 • Respektive trafikutövares resevillkor gäller.  
 • Biljetten kan delas mellan olika personer genom att biljetten flyttas mellan olika mobila enheter.  
 • Biljetten kan flyttas en gång var 24:e timme.  
 • Biljetten kan endast användas av en person åt gången. 

*Biljett för längre sträckor, till exempel Katrineholm-Stockholm och Örebro-Stockholm gäller för resa på alla sträckor och inom all lokaltrafik i hela Mälardalen. 

SJ Årskort och Rekrytkort med Resplus 

 • SJ Årskort Silver, Silver plus, Guld med Resplus-tillägg är giltig för resa med Mälartåg.
 • Biljetten gäller för ett obegränsat antal resor under de dagar biljetten är giltig.
 • Biljetten säljs via alla SJs kanaler utom SJs app.
 • Från december 2022 kan SL-delen av Resplus-tillägget visas upp som digital biljett i SJs app, medan färdbeviset för Mälartåg, SJ och övriga giltigheter även fortsatt utgörs av ett fysiskt resekort. 

Interrail och Eurail 

 • Interrail och Eurail gäller för resa med Mälartåg.
 • Biljetten gäller för ett obegränsat antal resor i Europa under de dagar biljetten är giltig.
 • Biljetten är personlig.
 • Biljetten säljs via bland annat europarunt.se, interrail.se och eurail.com. 

Sörmlandstrafiken periodbiljett 

 • Sörmlandstrafikens Periodbiljett 30 dagar samt Årskort gäller för resa på Mälartåg. Biljetten gäller för ett obegränsat antal resor under de dagar biljetten är giltig i respektive zon. Biljetten är opersonlig.
 • Biljetten säljs i Sörmlandstrafikens app och via sormlandstrafiken.se samt hos Sörmlandstrafikens ombud. 
 • Sörmlandstrafikens Skolbiljett terminskort gäller för resa på Mälartåg. Biljetten är personlig och gäller helgfria vardagar under terminen. Biljetten gäller för ett begränsat antal resor per dag.   

UL periodbiljett 

 • ULs samtliga periodbiljetter gäller för resa på Mälartåg.
 • Biljetten gäller för ett obegränsat antal resor under de dagar biljetten är giltig i respektive zon.
 • Biljetten är opersonlig.
 • Biljetten säljs i ULs app och ul.se samt UL:s ombud. 
 • UL skolkort är periodbiljetter och gäller på Mälartåg.  

VL periodbiljett 

 • VL Periodbiljett 30 dagar gäller för resa på Mälartåg.
 • Biljetten gäller för ett obegränsat antal resor under de dagar biljetten är giltig i respektive kommun eller län.
 • Resekortet ska viseras på perrongen före påstigning.
 • Laddningskvitto ska kunna uppvisas.
 • Biljetten är opersonlig.
 • Biljetten säljs på vl.se samt hos VL:s ombud.
 • VL Skolbiljett är giltig för resa på Mälartåg. Krav på laddningskvitto gäller inte för skolkort. 

Östgötatrafiken periodbiljett 

 • Östgötatrafikens samtliga periodbiljetter gäller för resa på Mälartåg.
 • Biljetten gäller för ett obegränsat antal resor under de dagar biljetten är giltig i respektive zon.
 • Biljetten är opersonlig.
 • Biljetten säljs på ostgotatrafiken.se samt hos Östgötatrafikens ombud.  

X-trafik periodbiljett 

 • X-trafiks 24-timmarsbiljetter, 30-dagarsbiljett samt Årsbiljetter gäller för resa med Mälartåg mellan Gävle och Furuvik om biljetten gäller för Gävle stad (zon F1) - Gävle kommun (zon F) eller har länsgiltighet.
 • Även X-trafiks Seniorbiljett, 65+ Gävle-biljett, Fritidsbiljett och Skolbiljett gäller på sträckan.
 • X-trafiks biljetter kan inte användas som delbetalning för resa söder om Furuvik.