Cookie Consent by Free Privacy Policy website Köpvillkor Movingo | Mälartåg Hoppa till huvudmenymenu Hoppa till innehålleast Hoppa till fotensouth

Köpvillkor för Movingo

Gäller från 2023-04-28. Köpvillkoren gäller för Movingobiljett köpt från och med detta datum. För tillgång till tidigare version, kontakta Mälartåg kundservice.

Köpvillkorens tillämplighet 

Dessa köpvillkor (nedan Köpvillkoren) gäller för köp av Movingobiljetter i Movingo app eller via movingobiljett.se. Vid försäljning i dessa försäljningskanaler agerar Region Sörmland, org. nr 232100-0032, som återförsäljare av biljetten Movingo på uppdrag av Mälardalstrafik MÄLAB AB. I samband med att du genomför ett köp godkänner du utöver Köpvillkoren även de villkor som vi hänvisar till i dessa villkor. Villkoren kan kompletteras eller ersättas av särskilda köpvillkor. Köper du en Movingobiljett i SJs säljkanaler gäller SJ AB:s köpvillkor. 

Vid köp av Movingobiljett för resa med annan trafikoperatör än Sörmlandstrafiken, uppträder Sörmlandstrafiken endast som återförsäljare och har därvid inget ansvar för utförandet av dessa transporttjänster. Eventuella reklamationer och krav på förseningsersättning som avser andra trafikoperatörer ska ställas till den utförande parten. Är Tågpassagerarförordningen tillämplig på din resa har du dock rätt att vända dig till valfritt utförande järnvägsföretag. 

Mer om Movingo och Movingobiljettens giltighet kan du läsa om på movingo.se eller sj.se/movingo. 

Allmänt om Movingo periodbiljett

Movingobiljetten är opersonlig och ger en rätt till obegränsat resande under 30 dagar, 90 dagar eller 365 dagar på angivna sträckor med Mälartåg, SJ Regionaltåg där Movingobiljetten är giltig och/eller med annan trafikoperatör i, samt inom eller mellan respektive län där biljetten är giltig. Giltigheten innefattar de sträckor, stationer och trafikoperatörer som finns angivet på biljetten. 

Movingobiljetten gäller från klockan 00.00 vald första giltighetsdag till klockan 04.30 natten efter sista giltighetsdagen. En Movingobiljett får endast användas av en person per resa. Du måste ha en giltig Movingobiljett under hela din resa. Saknar du giltig biljett kan du komma att få betala en tilläggsavgift enligt lag (1977:67) om tilläggsavgift i kollektivtrafik. 

Allmänt om Movingo 5/30 

Movingo 5/30är opersonlig och ger en rätt till obegränsat resande under 5 valfria dagar (24-timmar) inom en 30-dagarsperiod på angivna sträckor med Mälartåg samt lokaltrafik, inom eller mellan län där biljetten är giltig. Giltigheten innefattar de sträckor, stationer och trafikoperatörer som finns angivet på såväl huvudbiljett som 24-timmarsbiljetterna. De 24-timmarsbiljetter som inte aktiverats förfaller när huvudbiljettens giltighetstid på 30 dagar löpt ut. 

Movingo 5/30 huvudbiljett gäller från klockan 00.00 vald första giltighetsdag till klockan 04.30 natten efter sista giltighetsdagen. Aktiverad 24-timmarsbiljett gäller i 24 timmar från aktivering. En24-timmarsbiljettfår endast användas av en person per resa. Du måste ha en giltig24-timmarsbiljettunder hela din resa. Saknar du giltig biljett kandu komma att få betala en tilläggsavgift enligt lag (1977:67) om tilläggsavgift i kollektivtrafik. 

Vid köp och aktivering av Movingo 5/30 låses såväl huvudbiljett som de fem ingående 24-timmarsbiljetterna till aktuell mobil enhet. Det är inte möjligt att flytta Movingo 5/30 huvudbiljett eller 24-timmarsbiljetter till en annan enhet under huvudbiljettens giltighetstid. 

Rabattkategorier 

Barn (0-6 år) och ungdomar (7-19 år eller som fyller 20 år under biljettens giltighetstid) samt studenter som studerar med minst 75 procent studietakt på studiemedelsberättigad utbildning, har rätt att resa till reducerat pris. 

Giltig ID-handling för att styrka sin identitet och ålder är alla pass, svenska ID-handlingar, Migrationsverkets LMA-kort samt nationella ID-kort inom EU. Övriga utländska ID-handlingar godkänns inte. Studenter ska kunna intyga studier med giltig studentlegitimation med SL-symbol. 

För det fall du har köpt en rabatterad biljett men inte kan styrka din rätt därtill kan du anses sakna giltig biljett. 

Resa med barn 

Två barn upp till och med 6 år reser avgiftsfritt i sällskap med resenär med giltig Movingobiljett.

Köp av Movingobiljett m.m. 

När du köper en Movingobiljett är du som kund ansvarig för att beställningen är korrekt. Det är därför viktigt att du kontrollerar uppgifterna i beställningen innan köpet genomförs. 

Med Movingo reser du utan platsreservation. 

Du kan köpa och erhålla din Movingobiljett på följande sätt: 

I Movingo app och på movingobiljett.se (”Min sida”) säljs Movingo som appbiljett för smartphones. Appen laddas ner via App Store (iOS) eller Google Play (Android) genom att söka på ”Movingo app”. För att kunna köpa Movingo appbiljett måste du registrera ett konto antingen direkt i appen, eller via web på movingo.se. 

På ”Min sida” kan du hantera ditt konto, till exempel ändra lösenord, kontokortsuppgifter och kontaktuppgifter. Förutom kontokort kan även Swish användas som betalmedel, förutsatt att Swish-appen och BankID finns installerad i enheten. 

Movingo appbiljett är opersonlig och får endast användas av en person per resa. Under färd ska du alltid ha Movingo app installerad i din mobil och vara inloggad på ditt konto. 

Biljetten ska vara redo att visas upp för kontrollpersonal och visering kan ske när som helst under resan. Viseringen kan utföras elektroniskt eller manuellt/okulärt.

Du ansvarar själv för att enheten fungerar och har batteri under hela resan. Även om mobilen inte är uppkopplad mot mobilnätet eller är ställd i offline/flygläge, finns biljetten tillgänglig för visering i appen under 24 timmar, förutsatt att du är inloggad. Om mobilen är offline längre än 24 timmar måste du koppla upp dig till internet och återaktivera biljetten. 

Vid utloggning finns ingen biljett i appen och du riskerar kontrollavgift vid visering. För att åter aktivera biljetten i appen, ska du logga in på ditt konto när enheten är uppkopplad mot internet. 

Movingo 30 dagar, 90 dagar samt Movingo Årsbiljett

Den mobila enhet där biljetten aktiveras vid köp är din biljettbärare. Om du vill använda en annan mobil enhet som biljettbärare, kan du byta genom att installera Movingo app i den nya enheten och logga in på ditt konto. Appen ställer då frågan ”Vill du flytta din biljett till denna enhet?”. Efter att du bekräftat detta, sker flytten omedelbart om båda enheterna är online. Flytt av biljett mellan enheter kan högst ske en gång var 24:e timme. 

I det fall den ursprungliga enheten är offline, kan flytt av biljett till ny enhet tidigast ske 24 timmar från det att den ursprungliga enheten varit online. Om du inte är online med ursprunglig enhet men ändå vill byta till ny enhet innan 24 timmar har passerat, kan Mälartåg kundservice kontaktas för återköp av biljetten. 

Återköp av Movingobiljett 

Återköp hanteras av Mälartåg kundservice. Följande gäller för återköp av Movingo 30 dagar, 90 dagar samt Movingo Årsbiljett: 

  1. Före första giltighetsdatum återköps Movingobiljetten till det fulla inköpsvärdet. 
  2. Från första giltighetsdatum och fram till dess att en tredjedel av biljettens giltighetstid passerat, har du rätt till återköp. Återköpsbeloppet räknas ut så här:

Biljettpris x (1 - (3 x antal dagar biljetten varit giltig/totalt antal dagar biljetten är giltig)) för 30-dagarsbiljett. 

  1. Återköp av påbörjad Movingo 90-dagarsbiljett: Avdrag utifrån särskild formel, som innebär att biljettens återköpsvärde är förbrukat från och med den 70:e giltighetsdagen. 

Återköp av påbörjad Movingo 365-dagarsbiljett: Avdrag utifrån särskild formel, som innebär att biljettens återköpsvärde är förbrukat från och med den 340:e giltighetsdagen. 

Bilaga 1 - Exempel beräkning återköp Movingo.pdf 

Följande gäller för återköp av Movingo 5/30: 

  • Innan den första 24-timmarsbiljetten aktiverats medges återköp till det fulla inköpsvärdet. 
     
  • Efter att den första 24-timmarsbiljetten aktiverats medges ej återköp. 

Återköp vid förändringar i trafikutbudet 

Om du köpt en Movingobiljett och det för biljetten giltiga trafikutbudet ändras efter köpet på så sätt att det avviker från vad du med fog har kunnat förutsätta vid köpet och avvikelsen är av väsentlig betydelse för dig har du rätt att få biljetten återköpt även efter att en tredjedel av biljettens giltighetstid passerat. Du har då rätt till återbetalning av den del av biljettpriset som avser tiden efter frånträdandet. 

Följande gäller för av Movingo 30 dagar, 90 dagar samt Movingo Årsbiljett: 

Biljettens pris *x (1 - (antal dagar biljetten varit giltig / totalt antal dagar biljetten är giltig)) 

Följande gäller för av Movingo 5/30: 

  • Biljettens pris x (1 - (antal aktiverade 24-timmarsbiljetter / 5)) 

Denna utökade rätt till återköp gäller inte vid planerade tillfälliga trafikförändringar som kommunicerats i förhand eller för regelbundna tidtabellsändringar, som till exempel övergång till sommartidtabell. För att Mälartåg Kundservice i varje enskilt fall ska kunna bedöma om kraven för utökad rätt till återköp är uppfyllda, ska du kunna redovisa en skriftlig förklaring varför förändringen av trafiken innebär att dina planerade resor inte kan utföras. 

Sjukdom och dödsfall 

Vid akut sjukdom och dödsfall kan det återstående värdet av Movingobiljetten återköpas mot uppvisande av ett godkänt intyg. 

Godkända intyg 

Vid akut sjukdom gäller att läkarintyg ifyllt av läkare, och styrkt med läkarens namn, telefonnummer och stämpel ska kunna uppvisas. Saknas stämpel ska en kopia av läkarens legitimation bifogas. Intyget ska innehålla datum samt diagnos som styrker att du, på grund av egen eller nära anhörigs akuta sjukdom, inte kunnat resa under en betydande del av den period biljetten var giltig. Dödsbevis/dödsfallsintyg alt. intyg från präst eller begravningsbyrå. 

Återköpsbeloppet beräknas på samma sätt som vid återköp vid förändringar i trafikutbudet. 

Behandling av personuppgifter 

Region Sörmland säljer Movingobiljetter på uppdrag av Mälardalstrafik. På Region Sörmlands hemsida finns information om hur Region Sörmland hanterar personuppgifter.