Cookie Consent by Free Privacy Policy website Ersättning vid försening | Mälartåg Hoppa till huvudmenymenu Hoppa till innehålleast Hoppa till fotensouth

Ersättning vid försening

Vårt mål är att du ska få en bekväm och punktlig resa, men ibland lyckas vi inte fullt ut. Du kan alltid lita på att vi gör vårt bästa för att se till att du kommer fram till din slutdestination. Blir förseningen långvarig har du rätt till ersättning vid försening.

open_in_newAnsök om ersättning för resa med Mälartåg

open_in_newAnsök om ersättning för resa med Resplus*

*Resplus är när du har en resa med Mälartåg och ett anslutande tåg-, buss- eller färjebolag (kombinerad resa) och din biljett är märkt med RESPLUS.

Om du reser med en biljett från Sörmlandstrafiken, Östgötatrafiken, UL eller VL på Mälartåg ansöker du om förseningsersättning hos deras respektive kundservice.

Om du reser med en Movingobiljett på SJ ansöker du om förseningsersättning hos SJ Kundservice.

Om du reser med en Movingobiljett på Tåg i Bergslagen ansöker du om förseningsersättning hos Länstrafiken Örebro eller VL, beroende på vilket län din resa startar i. Startar du resan i Östergötland ansöker du om förseningsersättning hos Länstrafiken Örebro.

Generella villkor vid försening

Mälartågs resor omfattas av lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter (2015:953) och Tågpassagerarförordning 2021/782. Ersättningen när tåget är försenat baseras på hur långt tåget åker från startstation till ändstation, inte hur långt du som passagerare reser med tåget:

 • För resor med tåg som kör kortare sträcka än 150 km gäller lag om kollektivtrafikresenärers rättigheter (2015:953).
 • För resor med tåg som kör 150 km eller längre sträcka gäller EU:s Tågpassagerarförordning 2021/782.
 • För kombinerad resa med både kortare och längre sträckor beräknas ersättningen separat på respektive del av resan.

Se om ditt tåg kör kortare sträcka än 150 km, per tågnummer
(måndag-fredag samt lördag-söndag)

Ersättning för tåg som kör kortare än 150 km

Förseningsersättning regleras enligt lag om kollektivtrafikresenärers rättigheter.

 • Vid 20–39 minuters försening ersätter vi 50 % av biljettpriset.
 • Vid 40–59 minuters försening ersätter vi 75 % av biljettpriset.
 • Vid 60 minuters försening eller mer ersätter vi 100 % av biljettpriset.

Om du tänker resa med ett tåg som kör kortare än 150 km och tåget befaras bli minst 20 minuter sent kan du använda ett annat skäligt färdmedel och få ersättning för det. Den högsta ersättningen du kan få är 1 435 kronor per resa. Har du inte löst en biljett i förväg sänks ersättningen med priset motsvarande enkelbiljett för den tänkta resan. Vid begäran om ersättning för resa med egen bil beräknas milersättning enligt Skatteverkets norm.

Ersättning för tåg som kör 150 km eller längre  

Förseningsersättning regleras enligt Tågpassagerarförordningen. 

 • Vid 60–119 minuters försening ersätter vi 25 % av biljettpriset
 • Vid 120 minuters försening eller mer ersätter vi 50 % av biljettpriset.

Om du reser med ett tåg som kör 150 km eller längre och blir minst 60 minuter försenad kan du köpa mat och få ersättning från oss. Spara kvittot och bifoga det i samband med din ansökan om ersättning vid försening. Vi ersätter aldrig kostnader för alkoholhaltiga drycker eller tobak.

Läs mer om dina rättigheter enligt Tågpassagerarförordningens på europa.eu

Ersättning Resplusbiljett  

Mälartåg ingår i Resplus som är ett samarbete mellan samtliga tågoperatörer, länstrafiken i alla län samt inrikes båttrafik. Åker du med Mälartåg som delsträcka på en Resplusbiljett och blir försenad ersätts du enligt Samtrafikens resevillkor och biljettregler för Resplus. Ansök om förseningsersättning för en Resplus här.

Ersättning Movingo  

Vi erbjuder förstärkta rättigheter till dig som har Movingo. Det innebär att ersättning vid försening ges, oavsett tågets sträcka, enligt nedan:   

 • Vid 20-39 minuters försening ersätter vi 50 % av biljettpriset* 
 • Vid 40-59 minuters försening ersätter vi 75 % av biljettpriset* 
 • Vid 60 minuters försening eller mer ersätter vi 100 % av biljettpriset* 

*Ersättningen vid försening baseras på snittpriset per resa. För att få fram snittpriset delas periodbiljettens totala inköpspris med faktor enligt nedan:

 • Movingo 5/30 - Faktor 10
 • Movingo 30 dagar - Faktor 22
 • Movingo 90 dagar - Faktor 66
 • Movingo Årsbiljett - Faktor 264

Obs! Vi betalar endast ut ersättning i de fall ett Mälartåg varit försenat. I det fall anslutande lokaltrafik varit försenat och du missat ett tåg som avgått i tid, betalas ingen ersättning ut. Detsamma gäller om Mälartåg är upp till 20 minuter sent som gjort att du har missat anslutande lokaltrafik till slutdestination.

Den totala förseningsersättningen under periodbiljettens giltighetstid kan inte överskrida periodbiljettens inköpspris.

Läs mer om dina rättigheter vid försening i våra köp- och resevillkor.