Cookie Consent by Free Privacy Policy website Ersättning vid försening | Mälartåg Hoppa till huvudmenymenu Hoppa till innehålleast Hoppa till fotensouth

Ersättning vid försening

Vårt mål är att du ska få en bekväm och punktlig resa, men ibland lyckas vi inte fullt ut. Du kan alltid lita på att vi gör vårt bästa för att se till att du kommer fram till din slutdestination. Blir förseningen långvarig har du rätt till ersättning vid försening.

open_in_newAnsök om ersättning för resa med Mälartåg

open_in_newAnsök om ersättning för Resplus-resa*

*En Resplusresa är när du har resa med Mälartåg och ett anslutande tåg-, buss- eller färjebolag (kombinerad resa) och din biljett är märkt med RESPLUS.
OBS! Just nu har vi längre svars- och handläggningstider än vanligt.

 

Vid ansökan om ersättning behöver vi veta ditt biljettnummer, vilken tågsträcka ersättningen avser och dina kontaktuppgifter. 24 timmar efter att du skickat in din ansökan om ersättning vid försening får du en mejlbekräftelse.

Om du reser med en biljett från Sörmlandstrafiken, Östgötatrafiken, UL eller VL på Mälartåg ansöker du om förseningsersättning hos deras respektive kundservice.

Ersättningen när tåget är försenat baseras på hur långt tåget åker från startstation till ändstation, inte hur långt du som passagerare reser med tåget.

För resor med tåg som kör kortare stäcka än 150 km gäller lag om kollektivtrafikresenärers rättigheter (2015:953) (”Kollektivtrafiklagen”). För resor med tåg som kör 150 km eller längre gäller förordning (EG) nr 1371/2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (”Tågpassagerarförordningen”).

Om du har en kombinerad resa med tåg där det ena tåget kör en sträcka som är kortare än 150 km och det andra kör en sträcka som är längre än 150 km beräknas ersättningen separat på respektive del av resan.

Läs mer om dina rättigheter vid försening i våra köp- och resevillkor.

Detta gäller för resa med tåg som kör kortare sträcka än 15 mil  

Förseningsersättning regleras enligt Kollektivtrafiklagen.

Om din resa är mer än 20 minuter försenad, har du, om du inte begär ersättning för annan transport vid befarad försening, rätt till prisavdrag med:

  • 50 procent av det pris som du har betalat för resan, om förseningen uppgår till mer än 20 minuter.
  • 75 procent av det pris som du har betalat för resan, om förseningen uppgår till mer än 40 minuter.
  • hela det pris som du har betalat för resan, om förseningen uppgår till mer än 60 minuter.

Se om ditt tåg kör kortare sträcka än 150 km, per sträcka

Se om ditt tåg kör kortare sträcka än 150 km, per sträcka (måndag-fredag)
Se om ditt tåg kör kortare sträcka än 150 km, per sträcka (lördag-söndag)

Gäller fram till 14 augusti.

Se om ditt tåg kör kortare sträcka än 150 km, per tågnummer

Se om ditt tåg kör kortare sträcka än 150 km, per tågnummer
(måndag-fredag)

Se om ditt tåg kör kortare sträcka än 150 km, per tågnummer
(lördag-söndag)

Gäller fram till 14 augusti.

Detta gäller för resa med tåg som kör 15 mil eller längre  

Förseningsersättning regleras enligt Tågpassagerarförordningen.

  • Ersättningen uppgår till 25 % av biljettpriset vid 60–119 minuters försening.
  • Ersättningen uppgår till 50 % av biljettpriset vid 120 minuters försening eller mer.

Reser du med ett tåg som kör 150 km eller längre och ditt tåg blir minst 60 minuter försenat kan du köpa mat och få ersättning från oss. Spara kvittot och bifoga det i samband med din ansökan om ersättning vid försening. Vi ersätter aldrig kostnader för alkoholhaltiga drycker eller tobak.

Mälardalstrafik har ingen skyldighet att erbjuda alternativ transport i form av taxi eller annan trafikoperatör.

Förseningsersättning om du har Resplusbiljett  

Mälartåg ingår i Resplus, som är ett samarbete mellan samtliga tågoperatörer, länstrafiken i alla län samt inrikes båttrafik. Åker du med Mälartåg som delsträcka på en biljett med Resplus får du pengar tillbaka enligt Samtrafikens resevillkor och biljettregler för Resplus. 

Ersättning för dig med Movingo  

Vi erbjuder förstärkta rättigheter till dig som har Movingo. Då gäller följande: 

  • Vid 20 minuters försening ersätter vi 50 procent av biljettpriset* 
  • Vid 40 minuters försening ersätter vi 75 procent av biljettpriset* 
  • Vid 60 minuters försening ersätter vi 100 procent av biljettpriset* 

Den totala förseningsersättningen under periodbiljettens giltighetstid kan inte överskrida inköpspriset för periodbiljetten.

*Movingo gäller i 30 dagar. För att räkna ut snittpriset per resa delar du pendlarkortets pris med 22. Det beloppet blir det biljettpris som ersättningen baseras på. 

 

Mälartågs köp-och resevillkor