Cookie Consent by Free Privacy Policy website Ny tidtabell från den 11 december | Mälartåg Hoppa till huvudmenymenu Hoppa till innehålleast Hoppa till fotensouth

Ny tidtabell från den 11 december

Nu kan du planera och köpa din resa med Mälartåg från den 11 december. Den nya tidtabellen för 2023 innebär förändringar på vissa sträckor, medan trafiken är oförändrad på andra. Detta görs för att skapa stabilitet och förutsägbarhet i tågtrafiken.

Den nationella bristen på lokförare påverkar vår möjlighet att köra all trafik vi planerat under nästa år. Därför anpassar vi tidtabellen för nästa år för att möta resenärernas behov av stabilitet och förutsägbarhet i sitt resande och minska risken för akut inställda avgångar på grund av personalbrist.

Turtätheten kommer att vara oförändrad på flera av sträckorna, samtidigt som andra sträckor får färre avgångar. Tågtrafiken på vardagar, då många pendlar till jobb och studier, är prioriterad. På vissa sträckor kommer längre tåg att köras och vissa tågavgångar kommer ersättas med buss. Biljetterna släppta fram till den 12 mars.

Sammanfattning av förändringarna linje för linje från den 11 december

Du kan söka din resa här på malartag.se eller i Mälartågsappen. På grund av försening i Trafikverkets processer för den nya tågtidtabellen gick det inte att söka och köpa resor till vissa avgångar från den 11 december i samband med biljettsläppet. Nu är  tidtabellen i princip fullständig och alla avgångar från den 11 december går att söka och köpa i Mälartågs app och här på malartag.se. Från lördag 12 november finns dessa avgångar även tillgängliga i Resplus-kanaler. 

Örebro-Arboga-Eskilstuna-Stockholm

Örebro-Arboga: Avgångar varje timme i rusningstid på vardagar som tidigare, men utglesad trafik på kvällen. Första morgonavgången kl. 04.09 från Örebro till Eskilstuna ställs in. Det är fortsatt fler avgångar än 2021.

Arboga-Eskilstuna: Det blir avgångar varje timme i rusningstid på vardagar som tidigare, men utglesad trafik mitt på dagen och på kvällen med trafik varannan timme. Första morgonavgången Örebro-Arboga-Kungsör-Eskilstuna ställs in. Helgtrafiken påverkas ej och kör som tidigare med avgångar varannan timme.

Eskilstuna-Stockholm: Viss utglesning i halvtimmestrafiken i rusningstid mellan Eskilstuna och Stockholm på vardagar. Direkttågen utan uppehåll (Region Express) mellan städerna körs inte, det finns avgångar som går vid samma tid som gör uppehåll. Arbete pågår för att sätta in längre tåg på avgångar i rusningstid. Första avgång från Stockholm till Eskilstuna kl. 05.23 ställs in. Timmestrafiken mitt på dagen och kvällstid är oförändrad. På helgerna glesas avgångar generellt ut till varannan timme i stället för varje timme, en återgång till hur trafiken kördes 2021.

Stockholm-Uppsala: Trafiken fortsätter generellt att köras på vardagar som den gjort enligt höstens tidtabell varje timme, med några inställda insatståg i rusningstid. En morgonavgång från Uppsala (07.58) återinsätts då det varit trängsel på SJ-tåg som avgår strax före. Helgtrafiken berörs inte och avgångar körs som tidigare varje timme.

Hallsberg-Katrineholm-Stockholm

Ingen förändring i trafiken. Lika många avgångar på sträckan körs som under hösten, vardag och helg.

Några avgångar som körs från den 11 december kan du inte söka och köpa i vår app och på malartag.se än. 

Norrköping-Nyköping-Stockholm

Norrköping-Nyköping: Det blir avgångar varje timme i högtrafik på vardagar, en halvtimmesavgång via Nyköping mot Stockholm tas bort på morgonen jämfört med i höst. Utanför rusningstrafik blir det avgångar varannan timme i stället för varje timme. Lika många avgångar körs på helgen som i höst och 2022. Det är fler avgångar än under 2021.

Nyköping-Stockholm :Det blir avgångar varje timme på vardagar och därmed något färre halvtimmesavgångar jämfört med tidtabellen under hösten 2022. Helgtrafiken körs i huvudsak varannan timme, i stället för som hösten 2022 varje timme under delar av dagen, men fortfarande fler avgångar än 2021.

Avgången Nyköping-Stockholm lördagar 18.15  körs från den 11 december, men går inte köpa i vår app och på malartag.se förrän v.49.  

Linköping-Norrköping-Eskilstuna-Västerås-Uppsala

Linköping-Norrköping: Två färre avgångar på vardagar än det varit under hösten 2022. Inga förändringar i helgtrafiken, där tågen kör varannan timme.

Norrköping-Katrineholm-Eskilstuna: Det blir avgångar varje timme i rusningstid på vardagar som under höstens tidtabell, med undantag för avgång 16.38 från Eskilstuna som ställs in, men mitt på dagen blir det avgångar varannan timme. Två morgonavgångar Katrineholm-Norrköping ersätts med buss så som det varit i höst. Tågen kör som tidigare på helgerna.

Eskilstuna-Västerås: Det blir fortsatt avgångar varje timme som under höstens tidtabell. Helgtrafiken glesas ut från avgångar varje timme till varannan timme. Det innebär att trafiken på sträckan körs som under 2021, men utan halvtimmestrafik i pendlingstid.

Västerås-Sala: Halvtimmestrafiken som körts på vardagar i år återgår till timmestrafik. På helger blir det avgångar varannan timme i stället för varje timme. Det blir trafik på samma nivå som under 2021.

Sala-Uppsala: Inga förändringar i trafiken. Lika många avgångar körs i den nya tidtabellen för 2023 som tidigare, både vardagar och helger.

Några avgångar som körs från den 11 december kan du inte söka och köpa i vår app och på malartag.se än. 

Uppsala-Tierp-Gävle

Uppsala-Tierp: Det blir fortsatt avgångar varje halvtimme under delar av rusningstid, men övrig tid glesas trafiken generellt ut till avgångar varje timme från dagens halvtimmestrafik. På helger blir det avgångar varje timme i stället för varje halvtimme på sträckan Tierp-Uppsala.

Tierp-Gävle: Det blir en viss utglesning av halvtimmestrafiken under rusningstid, därutöver körs avgångar varje timme enligt ordinarie tidtabell. Inga förändringar i helgtrafiken som körs varje timme, med undantaget sista avgången natt mot lördag och söndag från Uppsala via Tierp till Gävle som körs något senare.

En avgång som körs från den 11 december kan du inte söka och köpa i vår app och på malartag.se